Privacy Policy

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

În conformitate cu acest regulament, listăm DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • Dreptul la informare
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul de acces la date al persoanei vizate
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul la restricționarea prelucrarii
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la opoziție
 • Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere

CUM FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Această Declaraţie de Confidenţialitate a Datelor descrie drepturile dvs. la confidenţialitate în legătură cu datele cu caracter personal pe care noi le procesăm, precum şi măsurile pe care noi le întreprindem pentru a vă proteja intimitatea.

Prin noi se înțelege Grupul EDUROM din cadrul căruia fac parte următoarele companii:

 • EDUROM
 • EDUROM Recrutare
 • EDUROM Consultanță

Datele dvs. personale vor fi stocate în cadrul companiilor menționate, în funcție de serviciile pe care le accesați, după cum urmează:

 • Servicii de training/ formare/ instruire profesională
 • Servicii de consultanță/ coaching/ consiliere în carieră
 • Servicii de recrutare, selecție și plasare de personal
 • Servicii de testare a competențelor/ abilităților
 • Servicii de plasare a personalului disponibilizat
 • Cursuri de dezvoltare profesională în domeniul IT sau de ridicare a competențelor digitale

În cadrul Grupului EDUROM, ne preocupă în mod deosebit confidențialitatea, securitatea și siguranța datelor dvs. Această Declarațiile de Confidențialitate vă indică modul în care companiile din cadrul Grupului EDUROM se angajează să protejeze datele dvs. cu caracter personal pe care le stochează. Aici includem ceea ce ne spuneți despre dvs. și ceea ce aflăm avându-vă drept client/ aplicant/ candidat.

Această Declarație de Confidențialitate se aplică:

 • Clienților noștri (ex: participanților persoană fizică la sesiunile de training/formare, participanților la cursurile programului Eduromtech)
 • Aplicanților direcți la locurile de muncă disponibile prin intermediul EDUROM
 • Candidaților noștri, care sunt persoane contactate activ de către noi în scopul furnizării de servicii de tranziție în carieră
 • Reprezentanților clienților și furnizorilor noștri
 • Utilizatorilor/ vizitatorilor site-ului nostru

Politica de confidențialitate prezentă nu se aplică angajaților din cadrul Grupului EDUROM sau persoanelor care lucrează în mod direct pentru Grupul EDUROM.

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA CONFIDENȚIALITATEA DATELOR:

Grupul EDUROM se angajează să păstreze confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. În acest scop, am implementat proceduri tehnice, administrative și fizice menite să împiedice pierderea, utilizarea incorectă sau modificarea datelor cu caracter personal.

Ne angajăm să:

 • Gestionăm toate informațiile pe care ni le furnizați cu responsabilitate și profesionalism
 • Păstrăm în siguranță datele dvs. cu caracter personal
 • Facem tot posibilul pentru a asigura exactitatea și actualizarea datelor dvs. personale
 • Respectăm decizia dvs. privind colectarea, utilizarea și partajarea datelor dvs. cu caracter personal
 • Asigurăm un proces transparent de colectare a informațiilor
 • Nu utilizăm datele dvs. cu caracter personal în alt scop față de cel declarat în prezenta Declarație de Confidențialitate
 • Nu vindem datele dvs. cu caracter personal
 • Procesăm datele dvs. personale numai în baza unui acord explicit din partea dvs. sau în conformitate cu legislația
 • Vă cerem permisiunea înainte de a transmite datele dvs. cu caracter personal partenerilor noștri

INFORMAȚII PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Prezenta secțiune vă informează cu privire la cine suntem, care sunt datele dvs. cu caracter personal și cum le obținem. De asemenea, este explicat și modul în care legea vă protejează, determinând cadrul a ceea ce este permis să se întâmple cu aceste date.

1. Cine suntem
2. Cum vă protejează legea
3. Grupuri de date cu caracter personal
4. De unde colectăm datele cu caracter personal
5. Cât timp păstrăm datele dvs. personale
6. Ce se întâmplă dacă alegeți să nu ne oferiți date cu caracter personal

CONTROLUL PE CARE ÎL AVEȚI ASUPRA DATELOR DVS. PERSONALE

Această secțiune acoperă modul în care puteți face o reclamație sau sau în care vă puteți retrage consimțământul. De asemenea, informează și asupra modului în care puteți obține o copie a datelor dvs. personale stocate, sau cum puteți solicita modificarea sau eliminarea acestor date.

7. Cum să faceți o reclamație
8. Cum să vă retrageți consimțământul
9. Cum să ne înștiințați cu privire la corectitudinea datelor dvs. cu caracter personal
10. Cum puteți obține o copie a datelor dvs. personale
11. Ce se întâmplă dacă doriți să nu mai folosim datele dvs. cu caracter personal

CUM UTILIZĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ȘI CUM LE PROTEJĂM

Această secțiune vă spune cu cine împărtășim datele dvs. cu caracter personal, care sunt măsurile de securitate implementate pentru a le proteja, precum și modul în care veți fi informat cu privire la eventualele modificări.

12. Cu cine împărtășim datele dvs. cu caracter personal
13. Ce măsuri de securitate avem
14. Informare cu privire la modificarile pe care le putem aduce prezentei Declarații de Confidențialitate a Datelor cu caracter Personal

A. INFORMAȚII PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL1. Cine suntem noi Această secțiune vă oferă numele legal al companiei care vă păstrează datele cu caracter personal – cunoscut sub numele de “entitate juridică” – și vă informează despre cum puteți lua legătura cu noi.
Grupul EDUROM este alcătuit dintr-un număr de companii, înființate pe diferite entități juridice:

 • EDUROM
 • EDUROM Recrutare

Vă vom anunța cu care dintre acestea aveți o relație, atunci când beneficiați de unul dintre serviciile noastre.

Contactați-ne cu privire la confidențialitatea datelor:

Utilizați aceste detalii pentru a ne contacta în legătură cu oricare dintre subiectele prezentate în această Declarație privind confidențialitatea datelor personale.
Dacă aveți întrebări sau doriți mai multe detalii despre modul în care folosim datele dvs. personale, puteți să:

 • ne trimiteți un fax la numărul 0232/ 242.811
 • ne trimiteți un e-mail la adresa office@edurom.ro.
 • vă prezentați direct la sediul firmei, la adresa: Iași, Calea Chișinăului, nr. 23, Cladirea Centro 3, etaj 6

2. Cum vă protejează legea Această secțiune stabilește motivele juridice pe care ne bazăm, pentru fiecare dintre modurile în care putem folosi datele dvs. personale.
Adițional angajamentului nostru cu privire la confidențialitatea datelor care ne sunt furnizate, confidențialitatea dvs. este protejată de lege. Această secțiune explică modul în care funcționează acest lucru. Când avem un motiv pentru a vă folosi datele cu caracter personal, acest lucru se numește “interes legitim”. Vă vom informa care este interesul nostru legitim de fiecare dată când ne vom raporta la el ca motiv al utilizării datelor dvs personale. Chiar și atunci, interesul nostru legitim nu trebuie să intre în conflict cu interesele dvs. Legea privind Protecția Datelor (Regulamentul European 2016/679) spune că ne este permis să folosim date cu caracter personal numai dacă avem motive întemeiate pentru a face acest lucru. Aceasta include transmiterea datelor în afara Grupului EDUROM. Legea indică faptul că putem folosi datele dvs. cu caracter personal numai dacă avem unul sau mai multe dintre următoarele motive:

 • Avem consimțământul dvs.
 • Pentru a îndeplini executarea unui contract încheiat cu dvs.
 • Pentru îndeplinirea unei obligații legale
 • Este în interesul nostru legitim și nu intră în conflict cu interesul dvs.

Legea și alte reglementări legislative tratează anumite tipuri de date personale sensibile ca fiind speciale. Acestea includ informații despre: originea rasială sau etnică, orientarea sexuală, convingerile religioase, calitatea de membru al sindicatelor, datele privind sănătatea și cazierul judiciar.
Grupul Edurom nu va colecta sau utiliza aceste tipuri de date fără consimțământul dvs., cu excepția cazului în care legea ne cere să facem acest lucru.

Dacă o facem, va fi numai atunci când este necesar:

 • Din motive de interes public considerabil, sau
 • Pentru a stabili, exercita sau apăra reclamații juridice.

Iată o listă cu toate modurile în care putem folosi datele dvs. cu caracter personal și care sunt motivele pe baza cărora facem acest lucru. Aici vă spunem și care sunt interesele noastre legitime.

Pentru ce folosim datele dvs. personaleMotivele noastreInteresul legitim
Să vă oferim servicii în calitate de client (ex: participanților persoană fizică la sesiunile de training/formare)
Să gestionăm relația cu dvs. Să comunicăm cu dvs. despre serviciile noastre Să livrăm serviciile pe care le oferimConsimțământul dvs. Interesul nostru legitim Îndeplinirea prevederilor contractuale Datoria noastră legalăSă oferim servicii de training/ formare/ instruire profesională Să oferim servicii de consultanță/ coaching/ consiliere în carieră Să oferim servicii de testare a competențelor/ abilităților Să fim eficienți în modul în care îndeplinim îndatoririle noastre contractuale și legale Pentru a actualiza înregistrările noastre, a identifica serviciile care ar putea să vă intereseze și pentru a vă informa cu privire la acestea Să vă recomandăm oportunități de formare adecvate nevoilor dvs. Să analizăm informațiile din baza de date pentru a înțelege tendințe privind practicile de formare din piața muncii
Să vă oferim servicii în calitate de aplicant/ candidat
Să gestionăm relația cu dvs. Să comunicăm cu dvs. despre serviciile noastre Să vă informăm cu privire la rolurile disponibile Să gestionăm corect relația dintre dvs. și un potențial angajator Să livrăm serviciile pe care le oferimConsimțământul dvs. Interesul nostru legitim Datoria noastră legalăSă oferim servicii de recrutare, selecție și plasare de personal (pentru a furniza soluții cu privire la nevoile de angajare existente pe piață) Să oferim servicii de instruire profesională Să oferim servicii de consultanță/ consiliere în carieră Să identificăm rolurile disponibile care ar putea să vă intereseze și să vă informăm cu privire la acestea Să evaluăm corect compatibilitatea dvs. cu cerințele rolurilor disponibile la un moment dat Să vă recomandăm oportunități de angajare adecvate Să evaluăm abilitățile și aptitudinile individuale, incluzând potențialul de îmbunătățire Să analizăm informațiile din baza de date pentru a înțelege tendințe privind practicile de angajare din piața muncii Să obținem consimțământul dvs. atunci când avem nevoie de el pentru a transmite datele dvs. către companii din afara Grupului EDUROM Să fim eficienți în modul în care îndeplinim îndatoririle noastre contractuale și legale
Dezvoltarea companiei / Dezvoltarea serviciilor
Să gestionăm modul în care colaborăm cu alte companii Să dezvoltăm noi modalități de a satisface nevoile clienților noștri și de a ne dezvolta afacerea Să analizăm și să îmbunătățim serviciile oferiteInteresul nostru legitim Îndeplinirea prevederilor contractuale Datoria noastră legalăDezvoltarea de servicii și determinarea tarifelor percepute pentru ele Definirea tipurilor de clienți pentru servicii noi Să fim eficienți în modul în care îndeplinim îndatoririle noastre legale și contractuale
Gestionarea securității și riscurilor și prevenirea infracțiunilor
Să gestionăm riscurile pentru noi și clienții noștri Să respectăm legile și reglementările care se aplică în cazul nostru Să răspundem la reclamații și să încercăm soluționarea lorDatoria noastră legală Îndeplinirea prevederilor contractuale Interesul nostru legitimRespectarea regulilor și directivelor autorităților de reglementare Să fim eficienți în modul în care îndeplinim îndatoririle noastre legale și contractuale
Administrarea afacerilor
Să ne desfășurăm activitatea într-un mod eficient și adecvat. Aceasta include gestionarea poziției noastre financiare, capacitatatea noastră de afaceri, planificarea, adăugarea și testarea sistemelor și proceselor, gestionarea comunicărilor, auditulInteresul nostru legitim Datoria noastră legalăRespectarea regulilor și directivelor autorităților de reglementare Să fim eficienți în modul în care îndeplinim îndatoririle noastre legale și contractuale
Să ne exercităm drepturile prevăzute în acorduri sau contracteÎndeplinirea prevederilor contractuale 
Pentru procesarea categoriilor speciale de date cu caracter personal
Interes public importantUtilizarea datelor din cazierul judiciar pentru a ajuta la prevenirea, detectarea și urmărirea penală a actelor ilegale și a comportamentelor frauduloase
Respectarea cerințelor de reglementareA demonstra dacă am evaluat situația dvs. in mod corect Transmiterea informațiilor autorității de reglementare, după cum este necesar, pentru a permite investigarea asupra modului în care am acționat
Revendicări legaleFolosirea oricăror categorii speciale de date necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale
ConsimțământComunicarea faptului că avem nevoie de consimțământul dvs. pentru a procesa categorii speciale de date cu caracter personal, când acesta este motivul pe baza căruia facem acest lucru.

3. Grupuri de date personale

Această secțiune explică ce înseamnă diferitele tipuri de date cu caracter personal care sunt acoperite de legea privind protecția datelor.
Folosim multe tipuri diferite de date personale. Acestea sunt grupate după cum puteți vedea mai jos. Grupurile sunt listate aici pentru a vedea ce date stocăm despre dvs.

Tipul de date cu caracter personal pe care le stocăm:

Date de Contact
Numele dvs., orașul de origine, orașul de reședință, și cum să vă contactăm (număr de telefon, e-mail)

Socio-demografice
Acestea includ detalii despre sex, data nașterii, educația (diplomele și certificatele) și munca sau profesia dvs. (permis de muncă, viză de călătorie și cerințe speciale, unde este cazul)

Comunicări si identificatori online
Ceea ce aflăm despre dvs. din interviuri, mesaje, e-mailuri pe care ni le scrieți și conversații între noi (informații relevante pentru a va putea oferi serviciile menționate mai sus, pe care ni le furnizați dvs.De exemplu: ID-ul Skype, istoricul angajărilor, experiența de muncă, motivația, salariul curent, așteptările salariale și profesionale).

În cazul în care vă dați acordul explicit să susțineți teste psihometrice și comportamentale solicitate de Grupul Edurom sau clienții acestuia, vom stoca și rezultatele acestor teste (de ex., rezultatele testului IQ, rezultatele testului Belbin, rezultatele testelor tehnice)

Contractuale sau relaționate cu serviciile oferite
Detalii despre serviciile pe care vi le oferim sau vi le-am oferit (de ex., cursurile de formare/ training la care ați participat; procesele de recrutare pe care vi le-am recomandat și/sau în care ați fost implicat prin intermediul nostru, precum și finalitatea acestor procese)

Publice
Informații despre dvs. care sunt disponibile în mod public pe internet (profil LinkedIn, aplicări prin secțiunea Jobs a Facebook, Bestjobs/ Ejobs/ Hipo/ alte platforme cu rol dedicat oportunităților de angajare)

Documente
Detalii despre dvs. care sunt stocate în documente în diferite formate sau copii ale acestora. Acestea ar putea include aspecte precum CV-ul, scrisoare de recomandare, scrisoare de motivație, certificate educaționale/ de formare, alte documente pe care ni le furnizați dvs. în mod explicit.

Tipuri speciale de date
Legea și alte reglementări tratează unele tipuri de date personale ca fiind speciale. Vom colecta și utiliza aceste tipuri de date doar dacă legea ne cere să facem acest lucru:

• Numărul cărții de identitate
• Originea rasială sau etnică
• Convingeri religioase, politice sau filosofice
• Apartenența la sindicate
• Datele privind sănătatea
• Evidența condamnărilor și infracțiunilor
• Acuzații de infracțiuni
• Puteți citi modul în care putem utiliza tipuri speciale de date în tabelul “Cum vă protejează legea”

Consimțăminte
Orice permisiuni, consimțăminte sau preferințe pe care ni le furnizați (de ex., companiile către care doriți să transmitem informațiile dvs., pentru a fi luat în considerare în cadrul unui proces de recrutare).

4. De unde colectăm datele cu caracter personal

Această secțiune prezintă sursele din care obținem datele dvs. cu caracter personal.

Putem colecta date personale despre dvs. din cadrul Grupului EDUROM sau din informațiile pe care ni le furnizați când:

 • Ne contactați pentru serviciile noastre
 • Vorbiți cu noi la telefon, în biroul nostru sau în alte locații, inclusiv în notițele pe care le luăm în contextul serviciilor pe care noi vi le oferim
 • În e-mailuri, scrisori, fax
 • În diferite sondaje în care acceptați explicit să participați
 • Dacă participați la competițiile sau promoțiile noastre

5. Cât timp păstrăm datele dvs. personale

Această secțiune explică cât timp putem datele dvs. cu caracter personal și de ce.

Vom păstra datele dvs. personale conform legii. Dacă nu există o cerință legală, o vom stoca numai atâta timp cât avem nevoie de ea. Vom păstra, de asemenea, datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp, pentru eventualitatea în care decideți să utilizați din nou serviciile noastre.

Putem păstra datele dvs. până la 10 ani. Motivele pentru care o facem sunt:
Să vă putem oferi servicii de training/ formare/ instruire profesională adecvate și actualizate, ținând cont de serviciile de care ați beneficiat anterior în cadrul Grupului EDUROM.

 • Să vă oferim servicii de recrutare, selecție și plasare de personal adecvate, ținând cont de istoricul profesional precum și de interesele și preferințele dvs.
 • Să vă oferim servicii adaptate de consultanță profesională/ coaching/ consiliere în carieră, ținând cont de istoricul profesional și interesele dvs., precum și de serviciile de care ați beneficiat deja în cadrul Grupului EDUROM.
 • Să vă putem oferi informații adecvate și actualizate privind oportunitățile de angajare, luând în considerare tendințele din piața muncii.
 • Să fim eficienți în relația cu dvs. (de ex., să vă transmitem rapid și cât mai complet informații privind noi servicii, pe canalele de comunicare agreate anterior).
 • Să răspundem la o întrebare sau o reclamație sau să dovedim dacă v-am oferit un tratament corect.
 • Să respectăm regulile care ne sunt aplicabile în ceea ce privește păstrarea înregistrărilor.

Vom folosi datele dvs. personale numai în aceste scopuri și ne vom asigura că vă protejăm confidențialitatea.

6. Ce se întâmplă dacă alegeți să nu ne oferiți date cu caracter personal

Puteți alege să nu ne furnizați date personale. În această secțiune, explicăm efectele pe care le poate avea acest lucru.

Este posibil să fie nevoie să colectăm date cu caracter personal conform legii, pentru a vă oferi serviciile noastre sau pentru a încheia un, sau îndeplini prevederile unui contract pe care îl avem cu dvs.

Daca alegeți să nu ne oferiți date cu caracter personal, acest lucru poate restrânge sau chiar anula tipurile de servicii pe care vi le oferim. Astfel, in funcție de informațiile pe care decideți să nu le furnizați, pot apărea următoarele consecințe

 • Nu puteți accesa cursuri de training/ formare profesională.
 • Nu vă putem include într-un eventual proces de recrutare, selecție și plasare de personal.
 • Nu vom putea oferi informații complete privind cererile de consultanță/ coaching/ consiliere profesională.

B. CONTROLUL PE CARE ÎL AI ASUPRA DATELOR TALE PERSONALE

7. Cum să faceți o reclamație

Această secțiune oferă detalii despre cum să ne contactați pentru a face o plângere cu privire la confidențialitatea datelor. De asemenea, vă arată unde puteți lua legătura cu autoritatea de reglementare guvernamentală.

Vă rugăm să ne informați dacă sunteți nemulțumiți de modul în care am folosit datele dvs. personale. În acest sens, puteți suna la numărul de telefon 0232/ 242.811 sau ne puteți trimite un e-mail cu observațiile dvs. la adresa de e-mail: office@edurom.ro.

Dacă nu sunteți mulțumit de rezultat, aveți dreptul de a depune o plângere autorității de reglementare și de a depune o contestație.

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. personale de către noi nu respectă legile aplicabile privind protecția datelor, puteți depune o plângere:

 • Direct către Grupul EDUROM, la adresa de e-mail: office@edurom.ro, menționând: nume/ prenume, adresa de e-mail și mesajul dvs.
 • Cu autoritatea competentă pentru protecția datelor. Numele și datele de contact ale autorităților de protecție a datelor din Uniunea Europeană sunt disponibile aici.

8. Cum să vă retrageți consimțământul

Această secțiune explică ce trebuie să faceți dacă nu mai doriți să păstrăm sau să utilizăm datele dvs. personale.

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment. Dacă doriți să faceți acest lucru, va rugam sa ne trimiteti un e-mail la adresa: office@edurom.ro, menționând: nume/ prenume, adresa de e-mail și mesajul dvs.

Acest lucru va afecta numai modul în care folosim datele atunci când motivul pentru care facem acest lucru este că avem consimțământul dvs. Dacă vă retrageți acordul, este posibil să nu vă putem oferi anumite servicii. Dacă este așa, vă vom anunța.

9. Cum să ne înștiințați cu privire la corectitudinea datelor dvs. cu caracter personal

Aici puteți afla cum să ne contactați dacă estimați faptul că datele pe care le deținem sunt greșite, incomplete sau nu sunt actualizate.

Aveți dreptul să contestați orice informație pe care o avem despre dvs. despre care credeți că este incorectă. Vom lua măsuri rezonabile pentru a verifica acest lucru și a-l corecta.
Pentru a face o contestație, puteți trimite fax la numărul 0232/242.811 sau ne puteți contacta la adresa de e-mail: office@edurom.ro, menționând: nume/ prenume, adresa de e-mail și mesajul dvs., care să includa datele pe care le doriți editate.

10. Cum puteți obține o copie a datelor dvs. personale

Această secțiune vă spune unde să ne scrieți pentru a obține o copie a informațiilor dvs. personale și cum să solicitați un fișier digital pe care să-l puteți utiliza sau să îl transmiteți cu ușurință altora. Puteți face acest lucru scriindu-ne pe adresa de email: office@edurom.ro, menționând: nume/ prenume, adresa de e-mail și cererea dvs.

Când doriți să partajați datele cu companii din afara țării

De asemenea, aveți dreptul să obțineți anumite informații personale de la noi sub forma unui fișier digital, astfel încât să le puteți păstra sau folosi, și să le transmiteți altor organizații dacă alegeți.
Dacă doriți, vi-l vom furniza într-un format electronic care poate fi reutilizat cu ușurință sau puteți să ne solicitați să-l transmitem altor organizații pentru dvs.
Puteți face acest lucru scriindu-ne pe adresa de email: office@edurom.ro, menționând: nume/ prenume, adresa de e-mail și cererea dvs.

11. Ce se întâmplă dacă doriți să nu mai folosim datele dvs. cu caracter personal

Această secțiune explică despre dreptul dvs. la restricționare și alte drepturi de confidențialitate pe care le aveți, precum și cum să ne contactați în legătură cu acestea.
Puteți să obiectați cu privire la păstrarea sau utilizarea datelor dvs. personale de către noi. Acest lucru este cunoscut ca “dreptul la restricționare”.
De asemenea, ne puteți solicita să ștergem, să eliminăm sau să nu mai folosim informațiile dvs. personale dacă nu este nevoie să le păstrăm. Acest lucru este cunoscut ca “dreptul la ștergere” sau la “dreptul la a fi uitat”.
Pot exista motive legale sau alte motive oficiale pentru care trebuie să păstrăm sau să folosim datele dvs., dar vă rugăm să ne transmiteți dacă nu ar trebui să le folosim.

Ne puteți cere să restricționăm utilizarea datelor dvs. personale dacă:
● Nu sunt corecte
● Au fost utilizate ilegal, dar nu doriți să le ștergem
● Nu mai sunt relevante, dar doriți să le păstrăm pentru a fi folosite în revendicări legale
● Ne-ați cerut deja să nu mai folosim datele dvs., dar așteptați să vă comunicăm dacă ni se permite să continuăm să o folosim

Dacă restricționăm datele dvs. în acest fel nu le vom folosi sau nu le vom transmite în alte moduri atât timp cât sunt restricționate.
Dacă doriți să obiectați cu privire la modul în care folosim datele dvs. sau să ne cereți să le ștergem sau să restricționăm modul în care le folosim, vă rugăm să ne contactați prin fax la numărul 0232 242 811 sau la adresa de e-mail: office@edurom.ro, menționând: nume/ prenume, adresa de e-mail și mesajul dvs., care să includa datele pe care le doriți restricționate.

C. CUM UTILIZAZĂM INFORMAȚIILE DVS. PERSONALE ȘI CUM LE PROTEJĂM

12. Cu cine împărtășim datele dvs. personale

Putem împărtăși datele dvs. personale cu alte organizații. Aceasta este pentru a vă putea oferi servicii, pentru a ne conduce afacerea și pentru a respecta regulile care se aplică în cazul nostru.

Aici sunt enumerate toate tipurile de organizații cu care putem împărtăși datele dvs. personale.

Grupul EDUROM
Putem împărtăși datele dvs. personale între entitățile Grupului EDUROM.

Colaboratorii / clienții noștri (companii externe)
Vom împărtăși datele dvs. personale către companii externe, pentru a vă oferi servicii de training și recrutare și pentru a ne conduce afacerea:

 • Companiile cărora ne solicitați să transmitem datele dvs. și cu care avem contracte comerciale încheiate
 • Companiile cu care am agreeat de comun acord că prezintă un interes pentru dezvoltarea dvs. profesională și cu care avem contracte comerciale încheiate

Va vom informa de fiecare dată când vom dori să transmitem datele către companii cu care avem contracte comerciale încheiate. Nu vom distribui date personale decât dacă avem consimțământul dvs. explicit.

Afaceri Generale
Vom împărtăși datele dvs. personale în cazul unor fuziuni și/sau preluări de companii.

Putem împărtăși datele dvs. personale dacă se va schimba în viitor formația Grupului EDUROM. Am putea alege să vindem, să transferăm sau să fuzionăm părți ale afacerii noastre.
În timpul oricărui astfel de proces, putem împărtăși datele dvs. cu alte părți implicate. Vom face acest lucru numai dacă părțile implicate sunt de acord să vă păstreze datele în siguranță și private.
Dacă schimbarea în Grupul EDUROM se va întâmpla, atunci alte părți vor avea acces la datele dvs. în același mod ca cel prezentat în acest anunț.

Autorități
Dacă considerăm că divulgarea este necesară și adecvată pentru a preveni vătămări fizice, financiare, inclusiv pentru a proteja împotriva fraudei.

Vom împărtăși datele dvs. personale către autoritățile guvernamentale sau juridice, conform instrucțiunilor sau cerințelor acestor autorități sau legilor aplicabile, sau în legătură cu o activitate juridică. Ne rezervăm dreptul de a raporta agențiilor de aplicare a legii activitățile care credem cu bună credință că sunt ilegale. Aceasta înseamnă organisme oficiale care includ:

 • Administrația centrală și locală.
 • Agenții de aplicare a legii și prevenire a fraudelor.

În afară de cele prevăzute în această politică de confidențialitate, nu vindem informațiile dvs. personale și nici nu le împărtășim pentru alt scop, cu excepția cazului în care avem mai întâi consimțământul dvs. sau dacă legea o cere. Grupul EDUROM va folosi informațiile dvs. personale doar pentru scopul în care au fost colectate.

13. Ce măsuri de securitate avem?

Utilizăm măsuri de securitate administrative, organizaționale, tehnice și fizice pentru a proteja datele personale pe care le colectăm și procesăm. Controalele noastre de securitate sunt concepute pentru a menține un nivel corespunzător de confidențialitate, integritate și disponibilitate a datelor. Testăm în mod regulat baza noastră de date, sistemele și alte resurse pentru vulnerabilitățile de securitate.

Link-uri către site-uri non-EDUROM și aplicații terțe

Pentru a vă permite să interacționați cu alte site-uri pe care ați putea avea conturi sau să vă alăturați comunităților pe astfel de site-uri, este posibil să furnizăm linkuri generale către site-uri non-EDUROM.
Utilizarea acestor linkuri și aplicații este supusă politicii de confidențialitate a terților și trebuie să vă familiarizați cu politicile de confidențialitate respective înainte de a utiliza legăturile sau aplicațiile. Grupul EDUROM nu este responsabil pentru politicile de confidențialitate sau pentru conținutul acestor site-uri web.
Convorbirile prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure decât dacă au fost criptate. Convorbirile dvs. pot trece printr-un număr de țări înainte de a fi livrate – întrucât aceasta este natura internetului. Nu putem accepta răspunderea pentru nici un acces neautorizat sau pierderea de date personale care nu țin de controlul nostru.

14. Notificarea modificărilor

Dacă vom face modificări semnificative la această Declarație de Confidențialitate, vă vom informa prin notificare pe site-ul nostru și în orice alt mod impus de legislația aplicabilă.